Hormonsko nadomjesno liječenje - estrogeni i gestageni / estrogensko-gestagensko liječenje. Hormonsko nadomjesno liječenje u klasičnom slučaju podrazumijeva kombinirano estrogensko-gestagensko liječenje. Pri tome se koristi nekoliko shema: ciklična (sekvencijska) primjena podrazumijeva primjenu kombiniranog preparata tijekom 21 dan s pauzom od 7 dana s posljedičnim prijelomnim krvarenjem ili kontinuirana primjena bez pauze i bez krvarenja. Novije varijacije ciklične primjene kombiniranih preparata obuhvaćaju i shemu uzimanja pripravaka od 28 dana, kada se bez pauze nastavlja sa sljedećom kutijom, uz prijelomno krvarenje tijekom 1. faze uzimanja hormona.