Gestageni - progesteron, progestageni. Gestageni su 21C-steroidni hormoni koji slično progesteronu izazivaju sekrecijsku transformaciju endometrija, omogućuju implantaciju oplođenog jajašca, a kod određenih vrsta u stanju su održavati trudnoću i nakon uklanjanja jajnika. Gestageni utječu na motilitet tuba, laktaciju i regulaciju gonadotropinske sekrecije. Pored toga gestageni izazivaju promjene cervikalne sluzi koje otežavaju ascenziju i koče kapacitaciju spermija.