Bojanje kose i rak mokraćnog mjehura. Najnoviji rad znanstvenika iz Los Angelesa, objavljen u International Journal of Cancer uvelike je uznemirio "ženski svijet". Naime, u ovoj studiji istraživan je mogući utjecaj sredstava za bojanje kose na nastanak raka mokraćnog mjehura.