Posljednjih godina se u svijetu, inkontinencija rješava laserskom fototerapijom, najčešće uz aplikaciju matičnih stanica pri prvoj primjeni lasera.