Sve je veći broj publikacija o primjeni matičnih stanica u liječenju bolnih sindroma u intimnom području, kao i poboljšanju spolnog doživljaja u žena.