Bolesti srca i trudnoća. Kardiomiopatija i trudnoća. Srčane anomalije i trudnoća. Žene s bolestima srca u trudnoći treba detaljno savjetovati da u pojedinim slučajevima-ovisno o težini srčane greške i mogućnostima te kapacitetu srca, još uvijek postoje ozbiljni rizici za trudnoću. Trudnice sa srčanim bolestima, što je više moguće, trebaju izbjegavati napore. Srce mora u trudnoći raditi pojačano kako bi zadovoljilo potrebe rastućeg djeteta i sve važne organe opskrbilo krvlju. Tijekom trudnoće, dolazi do promjena faktora zgrušavanja i trombocita: lakše nastaju krvni ugrušci (tromboza i embolija). Multicentrična studija u nekoliko njemačkih srčanih centara otkrila je da je oko 70% svih žena s bolestima srca moglo roditi vaginalnim putem