Američka Agencija za hranu i lijekove odobrila je tri PARP inhibitora za liječenje raka jajnika.