Kumulativni rizik za karcinom dojke do 80 godina starosti bio 72% za BRCA1 mutacijske nosioce i 69% za BRCA2 nosioce.