Epitelni tumori jajnika su tumori pokrovnog epitela jajnika. Sačinjavaju najveću skupinu ovarijskih novotvorina (neoplazija), s udjelom od 50 - 75% svih dobroćudnih tumora i 85 - 90% svih primarnih malignih tumora. Osobito u skupini epitelnih tumora jajnika nalazimo različite prijelazne, "borderline" tumore (tumors of borderline malignancy - carcinomas of low malignant potential CLMP), međuforme između dobroćudnih i zloćudnih epitelnih tvorevina, koje se analogno prekancerozama kod drugih genitalnih tumora mogu promatrati kao intermedijarna skupina tumora jajnika.