Rana menopauza prije 45. godine života povezana je s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2.