Žene iznad 65 godina koje imaju valunge češće su i depresivne.