Žene koje nisu rađala, a kod kojih nastupa rana menopauza, mogu imati veći rizik zatajenja srca.