Nova istraživanja su pokazala da većina, ako ne i svi serozni karcinomi jajnika počinju u jajovodima.