Liječenje raka jajnika. Liječenje ovarijskog karcinoma. Liječenje karcinoma ovarija. U liječenju raka jajnika na prvom mjestu stoji operativni zahvat, pri čemu opsežnost zahvata ovisi o i proširenosti tumora, kao i starosti pacijentice. Prognoza raka jajnika je u najvećoj mjeri ovisna o radikalnosti prve operacije, zbog čega je upravo i cilj liječenja otkloniti po mogućnosti sva žarišta tumora, "NED"stanje (no evidence of disease). Za razliku od drugih ginekoloških karcinoma podjela na stadije (FIGO i TNM - podjela) kod raka jajnika vrši se isključivo za vrijeme operacije - kirurški staging. Kirurški staging obuhvać a: procjenu lokalnog nalaza (jednostrani ili obostrani tumor?), procjenu izgleda površine , odnosno tumora (intaktna površina , odnosno kapsula tumora?), procjenu pokretljivosti tumora (priraslice/infiltracija u okolne strukture?), procjena izgleda drugih organa (jetra, ošit, crijevo?), reviziju trbušne šupljine, crijeva i peritoneuma, biopsiju svih suspektnih mjesta, reviziju i biopsiju limfnih čvorova: zdjeličnih i paraaortalnih, kao i aspiraciju tekućine iz trbuha. Klasična operativna terapija kod raka jajnika u stadiju Ia-c; i stadiju IIa,c obuhvaća odstranjenje maternice s jajnicima, limfadenektomiju, omentektomiju i evtl. apendektomiju (kod suspektnog nalaza, adherencije, kao i kod mucinoznih karcinoma).