Stručnjaci su izdvojili srednje godine kao vrijeme kada su žene posebno sklone gomilanju kilograma.