Trudnoća je povezana sa značajnim povećanjem rizika za recidiv ventralne hernije nakon operacije.