Rizici povremenog pijenja alkohola u usporedbi s apstinencijom tijekom trudnoće nisu dobro definirani u literaturi.