Primarni HPV test bolji je od citologije u otkrivanju prekanceroznih lezija visokog stupnja cerviksa.