RCOG preporučuje intrapartalnu primjenu antibiotika kod svih žena koje ulaze u porođaj prije 37 tjedana trudnoće.