Prenatalno davanje magnezijevog sulfata trudnicama kojima prijeti prijevremeni porod može smanjiti rizik za cerebralnu paralizu i smrt.