Rizik za autizam veći je kod djece rođene nakon kratkih ili dugih intervala između dvije trudnoće.