Kombinirani probir i NIPT znatno smanjuju potrebu za invazivnim testiranjama na kromosomopatije.