Pretilost, kao i pothranjenost povećavaju rizike za ozbiljne poremećaje i smrtnost kod majki.