Danska studija bilježi značajnu povezanost između povećane konzumacije kave u trudnoći i rizika ADHD u djece.