Žene koje imaju vazomotorne simptome u postmenopauzi, osobitoo noćno znojenje, imaju veći rizik za dijabetes tipa 2.