Rizik raka dojke veći je za 20% kod žena koje trenutno koriste ili su nedavno koristile hormonsku kontracepciju, iako je ukupni rizik relativno nizak.