Pojava menstruacije u djevojčica prije 12. godine života povezana s većim rizikom za srčane bolesti i moždani udar kasnije u životu.