Trudnoće nakon potpomognutog začeća imaju veću stopu perinatalnih komplikacija.