Dodatna korist zdrave prehrane može biti zaštita od gubitka sluha povezanog sa starenjem.