U starijih žena sa smanjenom vidnom kontrastnom osjetljivošću postoji povećani rizik nastanka kognitivnih smetnji.