Menopauza je naziv za zadnju menstruaciju, a time i prestanak menstruacijskih krvarenja. Menopauza označuje završetak reprodukcijskog ciklusa žene, koji se uobičajeno javlja između 45. - 55. godine života.