Prirodni gestageniPrirodni gestageni / prirodni progesteron / prirodni progestageni. Prirodni progesteron stvara se u žutom tijelu i posteljici, a od značaja je i kao intermedijarni metabolit u sintezi ovarijskih i adrenalnih steroida. S izuzetkom funkcije održavanja trudnoće nema razlike glede djelovanja između prirodnog i sintetskih gestagena, pri čemu su djelomično prisutna značajna razilaženja glede parcijalnih učinaka.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Prirodni gestageni

Vezano
Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Prirodni progesteron stvara se u žutom tijelu i posteljici, a od značaja je i kao intermedijarni metabolit u sintezi ovarijskih i adrenalnih steroida.

S izuzetkom funkcije održavanja trudnoće nema razlike glede djelovanja u odnosu na sintetske gestagene, pri čemu su djelomično prisutna značajna razilaženja glede parcijalnih učinaka.

Progesteron se kod oralne primjene tijekom resorpcije u tankom crijevu kao i prvog prolaska kroz jetra ("first pass effect") u najvećoj mjeri razgrađuje, tako da je tek postupkom mikronizacije stvorena oralno djelotvorna forma, pri čemu se radi o dozama od 200 - 400 mg progesterona/dan (prosječna serumska koncentracija).

U prirodne gestagene ubrajamo:
  • PROGESTERON
  • 17a-hidroksi- PROGESTERON
  • 20a-dihidro- PROGESTERON
  • 20ß-dihidro- PROGESTERON

Progesteron posjeduje aldosteron-antagonistički učinak, dok ostali metabolički efekti nedostaju.

Otuda je mikronizirani progesteron veoma povoljan za problematične pacijentice.

Progesteron se u serumu veže s oko 17% na globuline koji vezuju kortikosteroide (CBG, transcortin), 80% na albumine, a oko 3% dolazi u slobodnom obliku.

Vrijeme poluraspada za a progesteron (t 1/2 alpha) iznosi 6 minuta, dok za ß-progesteron t 1/2 ß iznosi 42 minute.


 PRIRODNI
GESTAGENI

PREGNANIESTRANIGONANINORPREGNANI

Nakon oralnog uzimanja 200 mg progesterona maksimalna razina od oko 20 ng/ml dosiže se za 1 - 2 sata i potom vrlo brzo opada, pri čemu postoje velike individualne varijacije.

Nakon vaginalne aplikacije 400 mg progesterona postižu se nešto niže vrijednosti nego kod oralne primjene 200 mg, a maksimalne vrijednosti nastupaju nešto kasnije.


dr. Vesna Harni


Literatura