Tumori spolnih stanicaTumori spolnih stanica jajnika čine manje od 5% svih tumora jajnika, a njihovi maligni oblici manje od 5% svih tumora spolnih stanica jajnika. Oko 60% pacijentica su ispod 20 godina, a u dobi prije 15 godina je oko 25% tumora spolnih stanica malignog karaktera. Specifični tumorski markeri su AFP i ßHCG. Ovdje se ubrajaju disgerminom, endodermalni sinus tumor, koriokarcinom, teratom i gonadoblastom. Disgerminom je najčešći maligni tumor spolnih stanica. Nastaje malignom alteracijom oocite (jajne stanice), a upadljivo velik broj ovih tumora nastaje kod istodobno prisutnih drugih anomalija genitalnog sustava (čista gonadna disgeneza ili testikularna feminizacija). Endodermalni sinus tumor ili tumor žumanjčane vreće (yolk sac tumor) nastaje iz mezoblastičnog endoderma odnosno žumanjčane vreće koja se iz njega razvija u najranijoj fazi embriogeneze. Koriokarcinom je maligni tumor koji se razvija iz trofoblastičkih stanica normalne posteljice. Izrazito je rijedak tumor u svojoj čistoj formi, a češće se javlja u sastavu teratokarcinoma. Tumorski biljeg za ovaj tumor je ß-hCG. Teratom je benigni tumor građen od zrelih tkiva koja su se razvila iz sva tri zametna listića: ektoderma, endoderma i mezoderma. Tumori spolnih i stromalnih stanica predstavljeni su gonadoblastomom. Gonadoblastom je tumor koji nastaje u disgenetičkim, malformiranim gonadama, osobito kod XY gonadne disgeneze i znakova interseksualiteta. Spolne stanice unutar ovih gonada imaju velikoj sklonost malignoj alteraciji, zbog čega se preporuča kirurško odstranjenje disgenetičkih gonada. Iz gonadoblastoma pri malignoj promjeni mogu nastati disgerminomi, embrionalni karcinom, teratokarcinom ili koriokarcinom.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Tumori spolnih stanica

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.





Ova vrsta tumora čini manje od 5% svih tumora , a njihovi maligni oblici manje od 5% svih tumora spolnih stanica. Oko 60% pacijentica su ispod 20 godina, a u dobi prije 15 godina je oko 25% tumora spolnih stanica malignog karaktera. Specifični tumorski markeri su AFP i ßHCG.


Disgerminom ..

najčešći je maligni tumor spolnih stanica . Nastaje malignom alteracijom oocite (jajne stanice), a upadljivo velik broj ovih tumora nastaje kod istodobno prisutnih drugih anomalija genitalnog sustava (čista gonadna disgeneza ili testikularna feminizacija). Najčešće se javljaju u dobi između 20 i 30 godina, rijetki su u djece ili nakon menopauze. Prognoza je veoma dobra, a petogodišnje preživljenje je 96%.


Endodermalni sinus tumor ..

ili tumor žumanjčane vreće (yolk sac tumor) nastaje iz mezoblastičnog endoderma odnosno žumanjčane vreće koja se iz njega razvija u najranijoj fazi embriogeneze. Po učestalosti se nalazi odmah iza disgerminoma i predstavlja 20% svih nezrelih tumora spolnih stanica . Najčešće se javlja između 20 i 30 godine života. Izvrstan tumorski biljeg za ovaj tumor je AFP.


Koriokarcinom ..

maligni je tumor koji se razvija iz trofoblastičkih stanica normalne posteljice. Izrazito je rijedak tumor u svojoj čistoj formi, a češće se javlja u sastavu teratokarcinoma. Tumorski biljeg za ovaj tumor je ß-hCG.


NEEPITELNI
RAK JAJNIKA

TUMORI STROME



TUMORI SPOLNIH
STANICA




Teratom ..

benigni je  tumor građen od zrelih tkiva koja su se razvila iz sva tri zametna listića: ektoderma, endoderma i mezoderma. Razvija se iz partenogenetski aktiviranih jajnih stanica u ovariju. Partenogeneza je proces aktivacije jajne stanice bez maligne alteracije. Ukoliko osim partenogeneze dolazi i do maligne alteracije nastaju embrionalni karcinomi. Tipični teratomi su cistični, a kako je unutrašnja stijenka ove cistične šupljine obložena kožom, ovi tumori se nazivaju i dermoidne ciste. Dermoidne ciste čine 99% svih teratoma, i 10 - 20% svih dobroćudnih tumora . Javljaju se pretežito u osoba mlađih od 25 godina, rastu sporo i obično jednostrano (85 - 90%).


Tumori spolnih i stromalnih stanica

Gonadoblastom je tumor koji nastaje u disgenetičkim, malformiranim gonadama, osobito kod XY gonadne disgeneze i znakova interseksualiteta. Spolne stanice unutar ovih gonada imaju velikoj sklonost malignoj alteraciji, zbog čega se preporuča kirurško odstranjenje disgenetičkih gonada. Iz gonadoblastoma pri malignoj promjeni mogu nastati disgerminomi, embrionalni karcinom, teratokarcinom ili koriokarcinom.


dr. Vesna Harni


Literatura