Endometrioidni ovarijski tumoriEndometrioidni tumori jajnika potječe od žljezdanog epitela koji veoma sliči endometriju. Nastaju ili iz žarišta ovarijske endometrioze ( 5 - 10 - 17%) ili što je češće iz pokrovnog epitela . Oko 4% endometrioidnih tumora jajnika su neoplazije benignog karaktera, 19% odgovara kriterijima borderline tumora. U oko 77% radi se o primarnim endometrioidnim karcinomima. Učestalost ovog tipa raka jajnika je u blagom porastu, a 16 - 33% svih ovarijskih karcinoma pripada ovoj grupi tumora. Endometriodni rak je solidni, bijeli, čvrsti tumori glatke ili neravne površine. Mogu imati cistične dijelove i područja nekroze i hemoragije. Histološka analiza otkriva žlijezde ili su one pomiješane sa solidnim dijelovima, okruglaste vezikularne, jasne jezgre s izraženim jezgricama. Endometrioidni rak se ne može razlikovati od raka endometrija.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Endometrioidni ovarijski tumori

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Ova vrsta tumora potječe od žljezdanog epitela koji veoma sliči endometriju.

Nastaju ili iz žarišta ovarijske endometrioze ( 5 - 10 - 17%) ili što je češće iz pokrovnog epitela . Oko 4% ovih neoplazija je benignog karaktera, 19% odgovara kriterijima borderline tumora.

U oko 77% radi se o primarnim endometrioidnim karcinomima.

Učestalost ovih ovarijskih karcinoma je u blagom porastu, a 16 - 33% svih ovarijskih karcinoma pripada ovoj grupi tumora. Gotovo trećina ovih tumora je u trenutku postavljanja dijagnoze prisutna obostrano, a u stadiju I/II tek oko 13%.

Endometriodni karcinom je solidni, bijeli, čvrsti tumori glatke ili neravne površine. Mogu imati cistične dijelove i područja nekroze i hemoragije.

Histološka analiza otkriva žlijezde ili su one pomiješane sa solidnim dijelovima, okruglaste vezikularne, jasne jezgre s izraženim jezgricama. Endometrioidni karcinom se ne može razlikovati od endometrijskog karcinoma.

Upadljivo česta je povezanost s karcinomom endometrija ili njegovim predstadijima: kod 15 - 26% pacijentica s endometriodinim tumorom nalazi se istodobno karcinom endometrija, a daljnjih 12% pacijentica imaju adenomatoznu hiperplaziju endometrija. Tumorski biljeg za endometrioidni karcinom je AFP. Kod tumora u stadiju I/G1 prognoza je izvrsna.


SEROZNI
RAK JAJNIKA

MUCINOZNI
RAK JAJNIKA


ENDOMETRIOIDNI
RAK JAJNIKA


MEZONEFROIDNI
RAK JAJNIKA

Petogodišnje preživljenje iznosi gotovo 100%, a ukoliko se računaju svi stadiji zajedno 40 - 55%.dr. Vesna Harni


Literatura