Erich BurghhardtTehniku kolposkopiranja i kolposkopsku nomenklaturu prvi je opisao Hinselmann u dvadesetim godinama prošlog stoljeća. Tada važeća kolposkopska terminologija po prvi puta je revidirana u listopadu 1975. godine na II Svjetskom kongresu cervikalne patologije i kolposkopije održanom u Grazu, te je usvojena nova terminologija poznata pod nazivom "Klasifikacija kolposkopskog nazivlja prema Burghardtu". Godine 1990. na VII svjetskom kongresu cervikalne patologije i kolposkopije u Rimu ponovno je revidirana postojeća i dopunjena nova temeljna kolposkopska terminologija. Već tada je Odbor za nazivlje naveo kako niti jedna terminologija nije savršena, te je predvidio da će se nova terminologija prilagođavati sukladno novim znanstvenim spoznajama.
Kontakt RSS
Ginekologija
Brojni znanstvenici istražuju uzroke, a drugi nastoje pronaći brzu i učinkovitu pomoć za liječenje ginekoloških oboljenja. Većina njih usmjerena je na tjelesne smetnje, dok je manje učinjeno na razjašnjenju psiholoških mehanizama povezanih s ovim tegobama.

Erich Burghhardt

Datum zadnje izmjene: 13. siječnja 2017.
Prva kolposkopska nomenklatura

opisana je zajedno s tehnikom kolposkopiranja u dvadesetim godinama prošlog stoljeća.

Ova kolposkopska terminologija po prvi puta je revidirana u listopadu 1975. godine na II. Svjetskom kongresu cervikalne patologije i kolposkopije održanom u Grazu, te je usvojena nova terminologija poznata pod nazivom "Klasifikacija kolposkopskog nazivlja prema Burghardtu".

Profesor Erich Burckhardt je kolposkopiju učio od Navratila, koji je bio jedan od učenika Hansa Hinselmanna koji je ovu dijagnostičku metodu i osmislio. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, prof. Burghardt je bio jedan od vodećih svjetskih kolposkopičara, a Klinika za ginekologiju i opstetriciju u Grazu je zbog iznimnih istraživanja i rada na ovom području nazvana "kolposkopskom utvrdom". Klinika u Grazu je i danas jedan od najvećih kolposkopskih centara, s veoma poznatim kolposkopskim tečajevima priznatim širom svijeta. Dr. Vesna Harni je stalna sudionica kolposkopskih i vulvoskopskih tečaja u Grazu unazad desetak godina.

Kolposkopska klasifikacija je iznova revidirana 1990. godine na VII. svjetskom kongresu cervikalne patologije i kolposkopije u Rimu.

Tada je klasifikacija dopunjena novim temeljnim kolposkopskim nazivima. "Odbor za kolposkopsko nazivlje" je već tada u Rimu naveo kako niti jedna terminologija nije savršena, te je predvidio da će se nova terminologija prilagođavati sukladno novim znanstvenim spoznajama.

Ovako je izgledala "Klasifikacija kolposkopskog nazivlja po Burghardtu" (IFCPC; VII. Internacionalni kongres za patologiju vrata maternice i kolposkopiju, 1990. Rim):


Kolposkopski nalaz                       

Kolposkopski termin

   Unutar transformacijske zone (TZ)

 Izvan transformacijske zone (TZ
 Normalni nalazi

   Izvorni pločasti epitel
 Izvorni pločasti epitel
   Ectopia  Adenoza
   Normalna TZ
 Normalna TZ
 Abnormalni nalazi

nalaz nije sumnjiv
 Atipična TZ 0 (octena, kao i Schillerova proba negativne)  Atipična TZ 0 (octena, kao i Schillerova proba negativne)
nalaz je sumnjiv Atipična TZ I (octena proba negativna, jod svijetla/žuta reakcija) Atipična TZ I (octena proba negativna, jod svijetla/žuta reakcija)

Nježna punktacija Nježna punktacija

Nježna leukoplakija Nježna leukoplakija

Erozija Erozija
nalaz izrazito sumnjiv Atipična TZ II (izrazita octena reakcija - acidobijeli epitel) Atipična TZ II (izrazita octena reakcija - acidobijeli epitel)

Gruba punktacija Gruba punktacija

Grubi mozaik Grubi mozaik

Gruba leukoplakija Gruba leukoplakija

Iregularne, atipične
krvne žile
Iregularne, atipične
krvne žile

Ulkus Ulkus
Sumnja na invazivni karcinom

Kondilomatozne lezije

Različita stanja (upala, endometrioza i sl.)

Nedovoljna mogućnost procjenePrema klasifikaciji iz 1990. godine uz abnormalnu kolposkopsku sliku opisuje se i njezin intenzitet, tako da su uvedeni pojmovi "minor change" i "major change". Uz to se uvodi opisiva nje je li kolposkopska promjena unutar i izvan skvamokolumnarne granice, odnosno radi li se o atipičnoj transformacijska zona I i II stupnja. rEZULTAT NIJE
ZADOVOLJAVAJUĆINORMALNI
nALAZI
ABNORMALNI
nALAZI

NESPECIFIČNI
NALAZI
 
SUSPEKTNA
INVAZIJA

RAZNO    dr. Vesna Harni


    Literatura
    Erich Burghhardt