Liječenje endometrijskog karcinoma Liječenje raka endometrija: Rak endometrija liječi se operativnim putem, u stadiju I sastoji se u abdominalnom odstranjenju uterusa, jajovoda i jajnika. Odmah nakon odstranjenja uterusa, još za vrijeme operacije određuje se dubina invazije karcinoma, kao i stupanj zrelosti, te sadržaj receptora u tumoru. Kod raka endometrija u stadiju Ia G1 nije nužno otkloniti regionalne (zdjelične) limfne čvorove. U svim drugim slučajevima raka endometrija ili u slučaju kada rak zahvaća > 1/3 debljine mišićnog sloja uterusa, preporučuje se nastaviti operaciju s odstranjenjem regionalnih limfnih čvorova i uz tzv. "sampling" sumnjivih paraaortalnih limfnih čvorova.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Liječenje endometrijskog karcinoma

Datum zadnje izmjene: 14. veljače 2013.
Hiperplazija endometrija | Karcinom endometrijaStadiji endometrijskog karcinoma | Liječenje endometrijskog karcinoma


Veoma važan postupak u liječenju endometrijskog karcinoma je optimalan "staging i grading", optimalna dijagnostika prije odluke o daljnjem liječenju, pri čemu oba ova postupka omogućuju u velikoj mjeri individualni pristup pacijentici.

Osobito kod mlađih, seksualno aktivnih pacijentica nastoji se ograničiti radikalnost operativnog zahvata, ukoliko to stadij bolesti dopušta. U liječenju endometrijskog karcinoma na raspolaganju nam stoje sljedeće metode:
  • operativni postupci
  • terapija zračenjem i
  • kombinacija operativnih postupaka i zračenja.

Gotovo 90% pacijentica s endometrijskim karcinomom mogu biti operirane pod optimalnim kliničkim uvjetima. Stoga se, osim kod relativno rijetkih slučajeva uznapredovalog karcinoma, uvijek teži operativnom liječenju. Rezultati radioterapije u slučaju endometrijskog karcinoma su za isti stadij oko 10-20% ispod rezultata postignutih operativnim, odnosno kombiniranim postupcima.

Operativni postupak..

u liječenju endometrijskog karcinoma u stadiju I sastoji se u abdominalnom odstranjenju uterusa, jajovoda i jajnika. Odmah nakon odstranjenja uterusa, još za vrijeme operacije određuje se dubina invazije karcinoma, kao i stupanj zrelosti, te sadržaj receptora u tumoru. Kod stadija Ia G1 nije nužno otkloniti regionalne (zdjelične) limfne čvorove. U svim drugim slučajevima ili u slučaju kada karcinom zahvaća > 1/3 debljine mišićnog sloja uterusa, preporučuje se nastaviti operaciju s odstranjenjem regionalnih limfnih čvorova i uz tzv. "sampling" sumnjivih paraaortalnih limfnih čvorova.

Kod stadija Ia G1 nije potrebno adjuvantno zračenje, koje se u cilju prevencije vaginalnih i suburetralnih metastaza preporučuje u svim drugim slučajevima - stadij Ia G2-G3 i stadij Ib G1-G2. U ovu svrhu koriste se radij, cezij ili iridij (3x5 Gy iridij 192), a učestalost metastaza se na ovaj način smanjuje s 12 - 15% na 1 - 2%. Dvije trećine svih endometrijskih karcinoma spadaju u "low-risk" skupinu s povoljnom prognozom.

U stadiju II endometrijskog karcinoma standardna operacija je proširena radikalna operacija kao kod karcinoma cerviksa (Wertheim) s odstranjenjem široke vaginalne manžete kao i odstranjenjem limfnih čvorova. U svim slučajevima primjenjuje se adjuvantno zračenje: intravaginalna "afterloading" terapija. Nalaz infiltracije mišićnog sloja, zahvaćenosti krvnih žila ili limfnih putova indikacija je za dodatno perkutano visoko voltažno zračenje.

Kod stadija III i IV po pravilu se terapija individualizira, a najčešće koristi kombinirani oblik terapije. Ovisno o ostalim parametrima, moguća je primjena zračenja, gestagena, tamoksifena i citostatika.

Kod slučajeva kod kojih nije moguće načiniti operaciju koristi se primarna terapija zračenjem, koja obuhvaća kombinirano zračenje, intrauterina kontaktna terapija (4x5 Gy; iridij 192) u afterloading postupku, uz komplementarno perkutano zračenje do ukupno 50,4 Gy ili samo perkutano zračenje (50 - 60 Gy) kao palijativna terapija.

Hormonsko liječenje ..

u terapiji endometrijskog karcinoma nalazi svoje mjesto kod uznapredovalih, inoperabilnih ili palijativno operiranih pacijentica. Pri tome osobiti značaj ima određivanje estrogenskih i progesteronskih receptora u tumorskom tkivu.

U uznapredovalim stadijima primjenjuje se medroksiprogesteronacetat u dozi od 500 mg/dan (Clinovir; Farlutal) i trajanju od 2 godine. Ostale mogućnosti su primjena antiestrogena tamoksifena, kao i inhibitora aromataze aminoglutetimida.

Kod negativnog receptorskog statusa, dolazi u obzir kemoterapija. Lijek izbora je doksorubicin, a uspjeh je tek negdje oko 10 - 15%. Od kombiniranih shema, najbolje rezultate pokazuje PAC shema koja obuhvata cisplatin, adriamicin, ciklofosfamid.
dr. Vesna Harni
Literatura