Magnetsko polje i spontani pobačajSpontani pobačaj i magnetsko polje. Rizik javljanja spontanog pobačaja veoma je ovisan o izlaganju magnetskom polju. Prenatalno izlaganje magnetskom polju snažnijem od 16 mili Gaussa povezana je s najmanje 80% većim rizikom nastanka spontanog pobačaja.
Kontakt RSS
Lifestyle
U svijetu gdje tempo života postaje sve brži, sve više stresa i napetosti koje donosi svakidašnjica, predstavlja opasnost i prijetnju razvoju pojedinca i društva. Posljedica nepravilnog načina prehrane je povećanje broja oboljelih od tumora, kao i veća učestalost drugih kroničnih bolesti.

Magnetsko polje i spontani pobačaj

Datum zadnje izmjene: 15. veljače 2013.
Fizikalni čimbenici ekološkog onečišćenja | Magnetsko polje i spontani pobačaj | Gradski smog i fetalne malformacije | Radiofrekventno zračenje i uvealni melanom | Sunčanje i solariji

Rizik javljanja spontanog pobačaja veoma je ovisan o izlaganju magnetskom polju. Prenatalno izlaganje magnetskom polju snažnijem od 16 mili Gaussa povezana je s najmanje 80% većim rizikom nastanka spontanog pobačaja.

Znanstvenici iz San Francisca obuhvatili su svojim istraživanjem sve žene s pozitivnim testom na trudnoću i trudnoćom manjom od 10. tjedana, s mjestom boravka u San Franciscou. Detaljan intervju omogućio je razmatranje svih rizičnih čimbenika u nastanku spontanog pobačaja, kao i drugih potencijalnih utjecaja. Sve ispitanice (976 trudnica) pristale su voditi dnevnik svojih aktivnosti, kao i mjeriti izloženost magnetskom polju tijekom 24 sata.


Premda nije nađena povezanost između rizika nastanka spontanog pobačaja i prosječne snage magnetskog polja, rizik javljanja spontanog pobačaja povećan je kod dugotrajnije izloženosti jakim magnetskim poljima.

Na osnovi ovog istraživanja određena je granična vrijednost štetnog utjecaja magnetskog polja na humanu trudnoću, "snaga magnetskog polja" na oko 16 mili Gausa.

Rizik nastanka spontanog pobačaja kod izlaganja trudnice magnetskom polju od 16 ili više miliGausa povećana je 80%, a u slučaju vrlo ranih spontanih pobačaja ovaj rizik je veći čak 120%i.

Kod žena koje su imale i ranije problema sa spontanim pobačajima, rizik ponovnog nastupanja spontanog pobačaja rastao je tri puta.

Nakon korekcije podataka u odnosu na dnevne aktivnosti i isključivanje trudnica koje se nisu uobičajeno ponašale iz istraživanja, povezanost rizika nastanka spontanog pobačaja i izloženosti magnetskom polju snažnijem od 16 mili Gaussa postala je još izraženija.

U skupini svih trudnica učestalost spontanog pobačaja je s izlaganjem magnetskom polju jačeg od 16 miliGauss rasla tri puta, a u skupini trudnica s ranijim problemima u trudnoći spontani pobačaj se javljao čak četiri puta češće.

Istraživanja američkih znanstvenika upućuju na snažnu povezanost utjecaja magnetskog polja, vjerojatno snage oko 16 mili Gaussa na nastanak spontanih pobačaja.

Epidemiology 2002 Jan; 13 (1): 9 - 20

dr. Vesna Harni