Mezonefroidni ovarijski tumoriMezonefroidni tumori jajnika su histološki građeni od svijetlih stanica koje sadrže značajne količine glikogena, odakle potiče i naziv tumor svijetlih stanica (clear cell carcinoma). Potiču iz paramezonefroidnih stanica koje su prethodnica Müllerovog epitela, a koje su zadržale potencijal za transformaciju u svijetle stanice. Benigni, kao i borderline mezonefroidni tumori su veoma rijetki, njihova učestalost se procjenjuje na najviše 2% borderline tumora . Udio mezonefroidnog raka jajnika iznosi 5 - 11% svih oblika raka jajnika . Javljaju se u svim dobnim skupinama nakon 25 godina, a češće u starijoj životnoj dobi. Prognoza je slična prognozi mucinoznih i endometriodinh tumora. 5-godišnje preživljavanje u stadiju I iznosi 60 - 80%, za sve stadije skupno 40 - 50%.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Mezonefroidni ovarijski tumori

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Mezonefroidni ovarijski tumor ..

Histološki su građeni od svijetlih stanica koje sadrže značajne količine glikogena, odakle potiče i naziv tumor svijetlih stanica (clear cell carcinoma). Potiče iz paramezonefroidnih stanica koje su prethodnica Müllerovog epitela, a koje su zadržale potencijal za transformaciju u svijetle stanice.

Benigni, kao i borderline tumori ove vrste su veoma rijetki, njihova učestalost se procjenjuje na najviše 2% borderline tumora . Udio mezonefroidnog karcinoma iznosi 5 - 11% svih karcinoma.
Javljaju se u svim dobnim skupinama nakon 25 godina, a češće u starijoj životnoj dobi.

Prognoza je slična prognozi mucinoznih i endometriodinh tumora. 5-godišnje preživljavanje u prvom stadiju iznosi 60 - 80%, za sve stadije skupno 40 - 50%.Brennerov tumor ..

Kod ove vrste tumora radi se o tzv. miješanoj epitelno-mezenhimalnoj neoplaziji, koja se histogenetski razvija iz celomskog epitela. Histološka slika nalikuje tumorima mokraćnog sustava, odnosno epitelne stanice su slične stanicama prijelaznog epitela (urotela). Učestalost je 1.5 - 2.5 % svih tumora .

Brennerovi tumori su solidne ili cistične, tamno-žute boje i čvrsti makroskopski. Histološkim pregledom pokazuju epitelna gnijezda ili ciste stanica, podsjećajući na urotel, odvojen celularnom, fibroznom stromom (sastavljenom od vretenastih stanica).


SEROZNI
RAK JAJNIKA

MUCINOZNI
RAK JAJNIKA


ENDOMETRIOIDNI
RAK JAJNIKA


MEZONEFROIDNI
RAK JAJNIKA

Jezgre su razmjerno jednolične, bez pleomorfizma, hiperkromazije ili makronukleola, a mitoza nema. Nalazi se blaga eozinofilna citoplazma.

Ovi tumori su u 99% benigne prirode i nastaju prije svega samo na jednom ovariju.

U oko 15 - 30% se istodobno javlja neoplazmadrugog tipa na suprotnom ovariju, najčešće serozni ili mucinozni cistadenom ili karcinom.

U 5 - 6 % se javljaju kontralateralni teratomi. U oko 1 - 2% svih Brennerovih tumora dolazi do maligne alteracije (prosječno u dobi 60 - 68 godina).

Prognoza ovih tumora slična je prognozi ostalih ovarijskih karcinoma.


Karcinom svijetlih stanica (klarocelularni, paramezonefroidni)

Karcinom svijetlih stanica čini 5-12% adenokarcinoma jajnika. Makroskopski pokazuje glatku, lobuliranu vanjsku površinu.

Obično su ovi tumori solidni i čvrsti, ali mogu biti i cistični. Imaju tamo-žutu boju.

Mikroskopski pregled pokazuje stanice organizirane u tubule, gnijezda ili ciste, s jasnom citoplazmom bogatom glikogenom, jasno demarkiranih rubova stanica i hiperkromatskih, pleomorfnih jezgara. Mikroskopski se prikazuju "hobnail"stanice.


Miješani mezodermalni tumori

Obično su veliki tumori šarolikog izgleda s nekrotičnim i hemoragičnim područjima, a mogu imati i adhezije.

Mikroskopski pregled pokazuje seroznu ili endometriodnu epitelnu komponentu s pločastom diferencijacijom. Stroma može sadržavati vretenaste stanice ili diferencirano meko tkivo, uključujući hrskavicu, poprečno-prugaste ili glatke mišiće.
dr. Vesna Harni


Literatura