Mucinozni ovarijski tumoriMucinozni tumori jajnike su predstavljeni cističnim tumorima građenim iz cilindričnih neoplastičnih stanica u čijoj citoplazmi se stvara sluz koja se izlučuju i nakuplja u obliku viskoznog ili želatinoznog sadržaja u šupljini ciste. Učestalost mucinoznih tumorajajnika iznosi 10 - 18% svih tumora , a mucinozni adenokarcinom čini oko 15% svih primarnih malignih neoplazija . Dobroćudni mucinozni tumori jajnika su veći od seroznih i mogu narasti jako veliki. Obično su unilokularne ciste ili mogu imati nekoliko pregrada (septa) s glatkom vanjskom površinom. Tekućina unutar ciste je sluzava, žuta i bistra. Mucinozni tumorijajnika su najraznolikija skupina epitelnih tumora. Benigni mucinozni tumori imaju jedan sloj visokih cilindričnih stanica i stanica koje stvaraju sluz i imaju blijedu stromu. Borderline mucinozni tumori jajnika su mucinozni tumori granične zloćudnosti i imaju složena obilježja, dva ili tri sloja stanica, citološku atipiju i mitotičke figure. Karcinomi se dijagnosticiraju kada je stratifikacija stanica veća od tri sloja ili se vidi invazija u stromu. Mucinozni cistadenokarcinomi imaju glatku kapsulu, cistični su , multilokularni i veliki (mogu biti i 50 cm u promjeru). Tekućina unutar ciste je bistra, žuta i ljepljiva.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Mucinozni ovarijski tumori

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Predstavljeni su cističnim tumorima građenim iz cilindričnih neoplastičnih stanica u čijoj citoplazmi se stvara sluz koja se izlučuju i nakuplja u obliku viskoznog ili želatinoznog sadržaja u šupljini ciste. Učestalost mucinoznih tumora iznosi 10 - 18% svih tumora , a mucinozni adenokarcinom čini oko 15% svih primarnih malignih neoplazija .

Obično nastaju jednostrano (90%) i mogu doseći velike razmjere (promjer 15 - 30 cm i težina 4 - 5 kg). Oko 75% ovih tumora razvija se multilokularno (cista izdijeljena pregradama u manje cistice), a vrlo često se nalaze i solidni dijelovi. Mucinozni tumori imaju u cijelosti povoljniju prognozu u odnosu na serozne tumore, što je prije svega posljedica činjenice da je kod mucinoznih tumora odnos benignih prema malignim tumorima 8:2, dok je kod seroznih tumora ovaj odnos 6:4.

Dobroćudni mucinozni tumori su veći od seroznih i mogu narasti jako veliki. Obično su unilokularne ciste ili mogu imati nekoliko pregrada (septa) s glatkom vanjskom površinom. Tekućina unutar ciste je sluzava, žuta i bistra. Mucinozni tumori su najraznolikija skupina epitelnih tumora. Benigni mucinozni tumori imaju jedan sloj visokih cilindričnih stanica i stanica koje stvaraju sluz i imaju blijedu stromu.


Borderline mucinozni tumori ..

mucinozni tumori granične zloćudnosti imaju složena obilježja, dva ili tri sloja stanica, citološku atipiju i mitotičke figure. Karcinomi se dijagnosticiraju kada je stratifikacija stanica veća od tri sloja ili se vidi invazija u stromu. Mucinozni cistadenokarcinomi imaju glatku kapsulu, cistični su , multilokularni i veliki (mogu biti i 50 cm u promjeru). Tekućina unutar ciste je bistra, žuta i ljepljiva.


SEROZNI
RAK JAJNIKA

MUCINOZNI
RAK JAJNIKA


ENDOMETRIOIDNI
RAK JAJNIKA


MEZONEFROIDNI
RAK JAJNIKA

Benigni mucinozni cistadenomi čine 77 - 87% mucinoznih tumora . Najčešće nastaju u dobi između 30 - 50 godine života, a nerijetko se javljaju i u dječjoj dobi ili dobi adolescencije. Prognoza ovisi o histološkoj slici i najčešće je vrlo dobra.

Borderline mucinozni cistadenomi čine oko 5 - 15% mucinoznih tumora . U oko 10% se razvijaju primarno obostrano, a rast je uglavnom jednostran. Prognoza je odlična, a 5-godišnje preživljenje u stadiju I iznosi 98%.


Mucinozni cistadenokarcinom ..

čini oko 15% svih mucinoznih tumora . Pokazuju širok spektar različitih stupnjeva zrelosti, tako da je često problematično postaviti granicu prema borderline ili benignim mucinoznim tumorima . U oko 20% slučajeva se javljaju primarno obostrano, što je znatno rjeđe nego kod odgovarajućih seroznih tumora. Često su povišeni tumorski biljezi CEA i CA 19-9, kako u serumu, tako i u intracističnoj tekućini, a povremeno i AFP. petogodišnje preživljenje u stadiju I iznosi 66%.dr. Vesna Harni


Literatura