Perinatalne infekcijeTORCH, toksoplazmoza, rubeola, parvo virus B-19. TORCH je kratica koja obuhvaća najznačajnije infekcije u trudnoći – prenatalne infekcije. Pri tome je T kratica za toksoplazmu, O za "other" i obuhvaća hepatitis B, parotitis i treponemu, R je kratica za rubeolu, C za citomegalovirus i H za herpes simpleks virus. Simptomi ovih prenatalnih infekcija kreću se od neprimjetnih do blago zamjetnih: blaga slabost, neznatno povišena temperatura, otečeni limfni čvorovi ili kožni osip, dok su fetalna oštećenja često tako velika da dolazi do karakterističnih sindroma. Neke od ovih infekcija su tipične embriopatije, a neke tipične fetopatije. Kao i kod većine drugih oboljenja u trudnoći i ovdje je antenatalna zaštita od neobične vrijednosti. Infekcije u trudnoći imaju specifično značenje temeljeno na činjenici da se radi ne samo o infekciji majke, već i o infekciji djeteta, što može ostaviti kasne i trajne posljedice.
Kontakt RSS
Trudnoća
U slučaju oplodnje, mijenjaju se osjećaji žene, ona priprema gnjezdašce za dijete, u kojem sve mora biti na svom mjestu.

Perinatalne infekcije

Datum zadnje izmjene: 8. siječnja 2017.
Infekcije u trudnoći imaju specifično značenje temeljeno na činjenici da se radi ne samo o infekciji majke, već i o infekciji djeteta, što može ostaviti kasne i trajne posljedice.

Uzročnici infekcija su kao i izvan trudnoće virusi, bakterije i treponeme, odnosno protozoe.

Što je bliži termin porođaja veća je uloga bakterijskih infekcija (streptokok grupe B), dok tijekom trudnoće osobitu težinu imaju virusne infekcije (rubeola, varicella, citomegalovirus, parvo B19 virus).

Težina, trajanje i ishod infekcije ovise o broju i virulenciji mikroorganizama, imunobiološkim svojstvima odnosno otpornosti trudnice, putovima širenja infekcije, kao i gestacijskoj dobi - tjednima trudnoće.

Trudnoća je razdoblje koje veoma pogoduje razvitku jedne infekcije.

Tijekom trudnoće smanjena je funkcija T limfocita i često promijenjena biološka flora u porođajnom kanalu. Infekcija može nastupiti tijekom trudnoće, za vrijeme porođaja ili nakon njega.

Putovi nastanka infekcije su kontinuirani i diskontinuirani put širenja infekcije.

Kontinuirani put označuje izravno širenje infekcije bilo uzlaznim (ascendentim) putem iz vagine ili silaznim (descendentnim) putem iz jajovoda. Diskontinuirani put označuje širenje infekcije putem krvi (hematogeni put) ili putem limfe (limfogeni put).

Utjecaj infekcije na plod ovisi najviše o vremenskom razdoblju u kojem nastupa infekcija (tjedni trudnoće). Ukoliko infekcija nastupa tijekom prvih 12. tjedana nastaju embriopatije, oštećenja embrija.


 PERINATALNE
INFEKCIJA

TOKSOPLAZMA I
TUMAČENJE NALAZA


CITOMEGALOVIRUS
U TRUDNOĆI


PARVO B-19
U TRUDNOĆI


GENITALNI HERPES
U TRUDNOĆI

Embriopatije ..

nisu specifične za vrstu infektivnog agensa, već su specifične za fazu razvitka u kojoj je embrij inficiran.

Ukoliko dolazi do teških oštećenja embrija nastupa spontani pobačaj.

Ovakvo djelovanje imaju sve piogene infekcije, infekcija s toksoplazmom i listerijom, ali i varičela ili klamidija.


Fetopatije ..

označuju oštećenja ploda nastala u kasnijoj fazi trudnoće, nakon 12. tjedna trudnoće pa sve do porođaja.

Ukoliko do infekcije dolazi u ovoj fazi trudnoće, kasne posljedice ovise o vrsti uzročnika.

Infekcija ploda ima različit ishod ukoliko se radi o toksoplazmozi, varicelli ili rubeoli.

Mogu nastupiti oštećenja različitih organskih sustava, zastoj rasta, smrt bebe, prijevremeni porođaj, ali se može roditi i sasvim zdravo novorođenče bez kasnih posljedica ili će se one javiti kasnije u djetinjstvu.

Infekcija u trudnoći može protjecati i bez ikakvog učinka na plod, kada se radi samo o infekciji majke, a do infekcije bebe uopće ne dolazi.

Posljedice ili kasne sekvele infekcije u trudnoći se kod djeteta javljaju u obliku leukemije (virus influence), tumora središnjeg živčanog sustava (virus varičela-zoster) ili primarnog hepatocelularnog karcinoma (virus hepatitisa B).

Kada je u pitanju utjecaj infekcije na tijek trudnoće i na trudnicu, za očekivati su teže posljedice nego inače, osobito ako se radi o infekcijama praćenim visokom tjelesnom temperaturom ili infekcijama nakon porođaja (puerperalna sepsa) ili pobačaja.

Sam tijek infekcije poprima teži karakter, javlja se veći broj komplikacija kao i teže posljedice infekcije.

Kao posljedica infekcije u trudnoći javlja se infekcija plodnih ovoja (korioamnionitis, SIA - sindrom intraamnijske infekcije) s prijevremenim prsnućem vodenjaka i spontanim pobačajem ili prijevremenim porođajem zbog čega je visoka smrtnost djeteta, ali i majke.


Najznačajnije infekcije u trudnoći obuhvaćene su kraticom T O R C H..

Pri tome je T kratica za toksoplazmu, O za "other" i obuhvaća hepatitis B, parotitis i treponemu, R je kratica za rubeolu, C za citomegalovirus i H za herpes simpleks virus.

Simptomi ovih infekcija kreću se od neprimjetnih do blago zamjetnih: blaga slabost, neznatno povišena temperatura, otečeni limfni čvorovi ili kožni osip, dok su fetalna oštećenja često tako velika da dolazi do karakterističnih sindroma.

Neke od ovih infekcija su tipične embriopatije, a neke tipične fetopatije.

Kao i kod većine drugih oboljenja u trudnoći i ovdje je antenatalna zaštita od neobične vrijednosti.

Za većinu navedenih infekcija postoje specifični testovi u krvi, iz kojih se može saznati je li trudnica ranije bolovala od te bolesti i posjeduje li zaštitna protutijela koja štite bebu u trudnoći.

Ultrazvučno praćenje i traganje za mogućim simptomima, uz amniocentezu po potrebi, može razjasniti pitanje je li inficirana i beba. Kod nekih od ovih infekcija primjenjuje se specifična terapija kao što je primjena spiramicina kod toksoplazmoze ili intrauterina transfuzija krvi kod parvo B19 infekcije, dok kod drugih infekcija ne postoji mogućnost liječenja.

Bilo koja infekcija u trudnoći je nepotrebna i svakako ih treba izbjegavati.

Trudnoća također nije vrijeme u kojem inzistiramo na obveznom i redovitom cijepljenju trudnica, premda sva cijepljenja nisu kontraindicirana u trudnoći
dr. Vesna Harni

Literatura


 KRVARENJE
U TRUDNOĆITORCH I DRUGE
INFEKCIJE
GESTACIJSKI
DIJABETES

EPH GESTOZA
PREEKLAMPSIJA
 
RH
INKOMPATIBILNOST