Perinatalni ishodi u potpomognutoj reprodukcijiTrudnoće nakon potpomognutog začeća imaju veću stopu perinatalnih komplikacija.
Kontakt RSS
Perinatalni ishodi u potpomognutoj reprodukciji
Trudnoće nakon potpomognutog začeća imaju veću stopu perinatalnih komplikacija.

Perinatalni ishodi u potpomognutoj reprodukciji

Objavljeno: 24. kolovoza 2018., Datum zadnje izmjene: 19. kolovoza 2018.

Ishodi potpomognute reprodukcije

Perinatalni ishodi su slabiji u trudnoći začetoj kroz medicinski potpomognutu oplodnju (ART) u usporedbi s spontano začetim trudnoćama. [1] Dugi niz godina se povećani rizik pripisuje većoj prevalenciji višestrukih trudnoća. Međutim, dostupni dokazi sugeriraju da čak i jednoplodne trudnoće začete putem ART imaju veću stopa štetnih perinatalnih ishoda: prijevremeni porođaj, niska porođajna težina i komplikacije majke. [2]

Da bi pokušali odvojiti kompliakciej majki od komplikacija liječenja, nedavna retrospektivna studija [3] je uspoređivala perinatalne ishode ART trudnoća s vlastitim spontanim trudnoćama. Istraživanje je obuhvatilo 124 ART trudnoća, koje su identificirane iz 15-godišnjeg razdoblja. Ukupno je analizirano 494 trudnoća, 312 spontanih / prirodnih i 182 ART trudnoća. Ishodi ART trudnoća su se značajno razlikovali od spontanih trudnoća. Pobačaji i vanmaternične trudnoće su se dogodile s istom učestalošću, ali bilo je više blizanačkih trudnoća (32% vs 1%).

Od 494 trudnoća, 352 je bilo jednoplodno. Gestacijska starost kod porođaja je bila niža (38,8 ± 2,1 tjedana u usporedbi s 39,7 ± 1,4 tjedana), prosječna težina kod porođaja je bila u prosjeku 105 g niža, a stopa prijevremenog porođaja je bila veća (10,7% u odnosu na 3,1%) u ART trudnoćama u odnosu na spontane trudnoće. Komplikacije majke (gestacijski dijabetes, hipertenzija, placenta previa i carski rez) su bili su češći kod ART trudnoća.

Zaključak

Razlike u postotku neonatalnih i majčinih ishoda nakon ART trudnoće mogu biti posljedica razlika u gametama, varijacijama u laboratorijskim postupcima ili razlikama između plodnih i neplodnih populacija (dob, parametri sperme, komorbidni uvjeti, čimbenici uterusa, imunološki parametri itd.). Da bi se utvrdilo što je odgovorno za suboptimalne ishode, Woo i njegovi kolege [3] su nastojali su analizirati određene aspekte ART trudnoća.

Bilo bi za očekivati da su čimbenici okoline uterusa slični u ART i i spontanim trudnoćama, no ta je studija pokazala da je ishod različit kada iste majke začnu spontano ili kada je u pitanju ART trudnoća. Ipak, postoje neka potencijalna objašnjenja za ta otkrića. U ciklusu ART se maternica mora pripremiti za implantaciju, i iako sintetički estradiol i progesteron oponašaju prirodni ciklus, nisu isti kao prirodni. Dob je još jedan faktor za koji se zna da utječe na perinatalne ishode, a žene su tipično starije u ART trudnoći u usporedbi sa spontanom trudnoćom. S godinama će i rizik za nedijagnosticirane medicinske probleme vjerojatno biti i veći. A i muški čimbenici se ne mogu kontrolirati u ciklusima ART trudnoće.

Također moramo uzeti u obzir da laboratorijske manipulacije izazivaju epigenetske promjene koje mogu utjecati na perinatalni ishod. Stimulacija koja se koristi tijekom ART-a može imati nepovoljan utjecaj na receptivnost maternice, jer smrznuti zametci imaju bolje razultate. Perinatalni ishod trudnoće u ciklusu smrzavanja i odmrzavanja je lošiji nego u spontano koncipiranom ciklusu. [4]

Zaključno, premda je sam subfertilnost faktor rizika za nepovoljne perinatalne ishode, laboratorijska manipulacija gamama / embrija također doprinosi povećanom riziku. Kroz razumnu upotrebu stimulacije, laboratorijskih manipulacija i kulture embrija, te smanjenjem broja prenesenih zametaka, možemo poboljšati rezultate trudnoće ART-a.

Reference
1. Ombelet W, Martens G, De Sutter P i sur. Perinatalni ishod od 12.021 singletona i 3108 dvostrukih rađanja nakon reprodukcije neovisno o IVF-u: kohortna studija. Hum Reprod. 2006; 21: 1025-1032.
2. Pinborg A, Wennerholm UB, Romundstad LB, et al. Zašto su singletoni zamišljeni nakon potpomognute reprodukcijske tehnologije imaju negativan perinatalni rezultat? Sustavni pregled i meta-analiza. Ažuriranje Hum Reprod. 2013 19: 87-104.
3. Woo I, Hindoyan R, Landay M, i sur. Perinatalni ishodi nakon prirodne koncepcije u odnosu na in vitro oplodnju (IVF) u gestacijskim surrogatima: model za procjenu IVF tretmana u odnosu na učinke majke. Fertil Steril. 2017; 107: 993-998.
4. Wennerholm UB, Henningsen AK, Romundstad LB, et al. Perinatalni ishodi djece rođenih nakon smrznutog odmrznutog prijenosa zametaka: nordijska kohortna studija iz CoNARTaS grupe. Hum Reprod.


:: Dubravka Dedeić, dr.med. :: Spec. ginekologije i opstetricije :: Poliklinika Harni