Serozni ovarijski tumoriSerozni tumori jajnika se dijele ovisno o stupnju stanične displazije, odnosno invazivnosti rasta na benigne cistadenome, borderline cistadenome (CLMP), kao i cistadenokarcinome. Kod seroznih tumora jajnika je tipičan histološki nalaz kubičnih neoplastičnih stanica žljezdanog epitela koji sliči epitelu jajovoda i luči bistru, vodenastu, seroznu tekućinu. Dobroćudni serozni tumori jajnika su cistične tvorbe koje se sastoje se od jedne ili nekoliko šupljina; imaju jednoslojni pločasti ili kubični epitel i nemaju mitoze. Papile su ponekada prisutne na vanjskim ili unutrašnjim površinama. Zloćudni serozni tumori jajnika su mekani, multilokularni, dijelom cistični, dijelom solidni tumori s krhkim papilama. Njihova ovojnica (kapsula) može biti glatka ili hrapava i pokazati na unutrašnjoj strani mekane papilarne izdanke tamnije boje. Tekućina unutar ciste je čista, bistra i bezbojna.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Serozni ovarijski tumori

Datum zadnje izmjene: 6. siječnja 2017.

Kod ovih tumora tipičan je histološki nalaz kubičnih neoplastičnih stanica žljezdanog epitela koji sliči epitelu jajovoda i luči bistru, vodenastu, seroznu tekućinu. Najčešće se radi o tumorima cističnog oblika, a ovisno o stupnju stanične displazije, odnosno invazivnosti rasta razlikuju se benigni cistadenomi, borderline cistadenomi (CLMP), kao i cistadenokarcinomi.

Čak 50 - 70% seroznih tumora su benigne prirode i veoma dobre prognoze, a najčešće se javljaju između 30 i 40 godine života, ali i u postmenopauzi. Češće se javljaju jednostrano (80% dobroćudnih cistadenoma), a pojava intracističnih proliferacija (papilarni cistadenomi), kao i obostrano javljanje cistadenoma predstavljaju znake sumnjive na malignitet. Definitivna procjena ovih tumora može se ustanoviti tek nakon citološke i histološke obrade tumora te ključnu riječ ima patolog.

Dobroćudni serozni tumori su cistične tvorbe i sastoje se od jedne ili nekoliko šupljina; imaju jednoslojni pločasti ili kubični epitel i nemaju mitoze. Papile su ponekada prisutne na vanjskim ili unutrašnjim površinama.

Zloćudni serozni tumori su mekani, multilokularni, dijelom cistični, dijelom solidni tumori s krhkim papilama. Njihova ovojnica (kapsula) može biti glatka ili hrapava i pokazati na unutrašnjoj strani mekane papilarne izdanke tamnije boje. Tekućina unutar ciste je čista, bistra i bezbojna.


Serozni borderline cistadenomi ..

javljaju se s učestalosti od 9 - 15% svih seroznih tumora . Njihov rast je također cističan, papilaran i u 50% egzofitičan (tipa cvjetače). U 14 - 40% razvijaju se primarno obostrano, a često se šire izvan ovarija. Prijelaz u maligni oblik procjenjuje se na oko 13% borderline tumora. Prognoza je odlična, a 5-godišnje preživljavanje se očekuje u 75 - >90% pacijentica.


SEROZNI
RAK JAJNIKA

MUCINOZNI
RAK JAJNIKA


ENDOMETRIOIDNI
RAK JAJNIKA


MEZONEFROIDNI
RAK JAJNIKA

Karakterizirani su s više od četiri sloja stanica i manje od četiri mitoze na vidnom polju velikog povećanja, blagom atipijom jezgara, povećanim omjerom jezgra-citoplazma, jednostavnim do složenim grananjem epitelnih papila i pseudopapila, pupanjem epitela, odvajanjem stanica u lumen i bez razaranja strome. Borderline mucinozni tumori imaju makroskopski sličan izgled kao njihov benigni par, a ciste su glatke površine. Slojevi epitela su obilježeni stratifikacijom u dva do tri sloja, nuklearnom atipijom, povećanim jezgrama i mitotičkim figurama.

Oko 25% borderline tumora pokazuje proliferaciju samo na vanjskoj površini. Od njih 90% stvara implantate po potrbušnici, a oni mogu biti invazivni i neinvazivni. Sličnog su izgleda, žljezdani ili s papilarnom proliferacijom sa odvajanjem stanica, ponekad s psamomskim tjelešcima, staničnom atipijom i dezmoplastičnom fibrozom. Međutim, epitelne stanice infiltriraju stromu invazivnim implantatima.


Serozni cistadenokarcinomi..

čine oko 50% svih karcinoma . Javljaju se dva do četiri puta češće nego odgovarajući borderline tumori. Za razliku od ostalih seroznih tumora ovarija , osim jake proliferacije kao i ekstremne stanične atipije, kod ovih tumora prisutanje  i intenzivan invazivni rast. U oko 35 - 50% slučajeva serozni cistadenokarcinomi nastaju primarno obostrano. Optimalan tumorski biljeg kod seroznih cistadenokarcinoma je CA 125. Petogodišnje preživljenje kod ovih tumora iznosi 15 - 30%.dr. Vesna Harni


Literatura