Stadiji cervikalnog karcinoma Stadiji raka vrata maternice - STADIJ I: rak vrata maternice ogreničen je samo na vrat maternice, STADIJ II: rak vrata amternice širi se izvan uterusa, ali ne do zdjeličnog zida niti u donju trećinu vagine, STADIJ III: Tumor se širi do zdjeličnog zida i/ili zahvaća donju trećinu rodnice i/ili uzorkuje hidronefrozu i/ili prestanak rada bubrega i STADIJ IV: Karcinom se proširio izvan prave zdjelice ili zahvaća (dokazano biopsijom) sluznicu mokraćnog mjehura ili rektuma; bulozni edem, kao takav, ne dopušta svrstavanje u stadij IV.
Kontakt RSS
Onkologija
Najznačajnija spoznaja tijekom posljednjih godina jeste ta da je karcinom izlječiva bolest, a najznačajniji čimbenik uspješnog liječenja bilo kojeg oblika raka je rana dijagnostika.

Stadiji cervikalnog karcinoma

Datum zadnje izmjene: 14. lipnja 2015.
PAPA test | HPV infekcija | CIN | Kolposkopija | Konizacija | LETZ
Karcinom cerviksa | Stadiji cervikalnog karcinoma | Liječenje cervikalnog karcinoma


TNM - klasifikacija

podjela je koju je predložila Međunarodna unija za borbu protiv karcinoma (UICC - International Union Against Cancer, pri čemu T označava lokalizaciju i opsežnost primarnog tumora, N regionalne limfne čvorove, M znači metastaze izvan regionalnog predjela. Usporedo s ovom klasifikacijom postoji i veoma praktična podjela na stadije koju je predložila Međunarodna ginekološko porodnička federacija za karcinom (FIGO - Fédération Internationale de Gynécologie et d´Obstetrique 2009.).

STADIJ I Karcinom ograničen isključivo na cerviks

 • IA invazivni karcinom koji se može dijagnosticirati samo mikroskopski, s najdubljom invazijom ≤ 5 mm i najvećom širinom invazije ≤7 mm
 • IA1 invazija u stromu ≤3 mm u dubinu i širina invazije ≤7 mm
 • IA2 innvazija u strome ˃3 mm ali ne ˃5 mm sa širinom invazije ne ˃7 mm
 • IB Klinički vidljiva lezija ograničena na cerviks uterusa ili pretklinički rak veći od stadija IA
 • IB1 klinički vidljiva lezija ≤4 cm u najvećem promjeru
 • IB1 klinički vidljiva lezija ˃4 cm u najvećem promjeru

STADIJ II: Karcinom cerviksa širi se izvan uterusa, ali ne do zdjeličnog zida niti u donju trećinu vagine

 • IIA bez invazije u parametrije
 • IIA1 klinički vidljiva lezija ≤ 4 cm u najvećem promjeru
 • IIA2 klinički vidljiva lezija ˃4 cm u najvećem promjeru
 • IIB s očitom invazijom (zahvaćanjem) parametrija

STADIJ III: Tumor se širi do zdjeličnog zida i/ili zahvaća donju trećinu rodnice i/ili uzorkuje hidronefrozu i/ili prestanak rada bubrega

 • IIIA tumor se širi u donju trećinu rodnice, bez širenja do zdjeličnog zida
 • IIIB tumor se širi do zdjeličnog zida i/ili hidronferoza ili prestanak rada bubrega

STADIJ IV: Karcinom se proširio izvan prave zdjelice ili zahvaća (dokazano biopsijom) sluznicu mokraćnog mjehura ili rektuma; bulozni edem, kao takav, ne dopušta svrstavanje u stadij IV

 • IVA širenje u okolne organe
 • IVB širenje u udaljene organe


TNM                
Promjene na cerviksu 
FIGO-stadij 
Tis   CIN 3 / Ca in situ
 0
T1 N0 M0    Tumor ograničen na cerviks (T1).  
T1a Karcinom cerviksa u pretkliničkom stadiju - dijagnoza se postavlja na osnovu mikroskopskog pregleda. Sinonimi su mikrokarcinom ili okultni karcinom.
Ia
T1a1 Pretklinički stadij karcinoma cerviksa s minimalnom invazijom strome (<3 mm), početna invazija strome.
Ia1
T1a2 Pretklinički stadij karcinoma cerviksa s minimalnom invazijom strome (mikrokarcinom), pri čemu je dubina invazije Ia2
 T1b Manifestni karcinom cerviksa kod kojeg su dubina invazije, ili širina lezije veći nego T1a2.
 Ib
 T1b1 Manifestni karcinom cerviksa < 4 cm.
 Ib1
T1b2 Manifestni karcinom cerviksa > 4 cm.


Ib2
T2 N0 M0 Tumor se širi izvan područja cerviksa: zahvaćeni su vagina(pri čemu je donja 1/3 vagine slobodna) ili parametrija (koštana stijenka zdjelice ostaje slobodna).
II
T2a Tumor se širi na vaginu, dok su parametrija slobodna.
IIa
T2b Tumor zahvaća parametrija, pri čemu je koštana stijenka zdjelice slobodna.


IIb
T3 N0 M0
T3 N1 M0
T3 N3 M0
Tumor bilo koje veličine, koji se širi izvan maternice i pri tome zahvaća donju 1/3 vagine, koštanu stijenku zdjelice ili je uzrok nastanka hidronefroze. III
T3aN0 Tumor se širi na vaginu i pri tome zahvaća donju 1/3 vagine, koštana stijenka zdjelice je slobodna.
IIIa
T3bN1
T3bN2
T3bN3


Tumor zahvaća koštanu stijenku zdjelicu ili dovodi do nastanka hidronefroze. IIIb
T4 N0 M0
T4 N1 M0
T4 N2 M0
T4 N3 M0
Tumor bilo koje veličine, koji se širi izvan male zdjelice, odnosno zahvaća sluznicu mokraćnog mjehura ili debelog crijeva, neovisno o zahvaćenosti limfnih čvorova. IVa
Tx Nx M1 Svi slučajevi udaljenih metastaza (M1) neovisno o veličini tumora ili zahvaćenosti limfnih čvorova. IVb

 
International Union Against Cancer
Fédération Internationale de Gynécologie et d´ObstetriqueLiteratura
Stadiji cervikalnog karcinoma